Damian Krauzowicz - ZnanyLekarz.pl


Pomoc Psychologiczna - Poradnictwo - Psychoedukacja -  Konsultacje online

Gabinet w Łodzi, ul. Gdańska 81, lok. 7, tel. 786 21 55 55,  42 201 49 49

Oferta usług psychologicznych:


  • Konsultacja psychologiczna w gabinecie / wizyta online (50 minut) - Konsultacja psychologiczna to wizyta mająca na celu rozpoznanie problemów, z którymi przychodzisz. Zwykle jest to pierwsze spotkanie z psychologiem, podczas którego rozpoznajemy powód zgłoszenia i staramy się go zrozumieć. Konsultacja służy udzieleniu doraźnej pomocy psychologicznej, udzieleniu niezbędnych informacji, wskazaniu możliwych sposobów w radzeniu sobie z trudnościami oraz ustaleniu planu dalszych działań we współpracy z psychologiem. - 200,00 zł​

  • Diagnoza psychologiczna - Diagnoza psychologiczna jest opisem właściwości psychicznych człowieka w wybranym obszarze. Jej celem jest wskazanie cech o charakterze pozytywnym oraz negatywnym, wyjaśnienie ich wpływu na funkcjonowanie człowieka i wskazanie możliwych oddziaływań w celu wprowadzenia zmiany lub poprawy funkcjonowania. Diagnoza dokonywana jest w zależności od potrzeb osoby badanej za pomocą rozmowy, wywiadu czy testów psychologicznych. Może dotyczyć ustalenia profilu osobowości, funkcjonowania w relacjach, predyspozycji rodzicielskich itp. - 450,00 zł

  • Kolejne wizyty / poradnictwo / terapia psychologiczna (50 minut) - regularne spotkania w celu realizacji ustalonego planu pracy, zależnie od zdiagnozowanych potrzeb klienta - 200,00 zł

  • Badanie psychicznych predyspozycji zawodowych - diagnoza dotyczy pomiaru właściwości psychicznych istotnych w zakresie funkcjonowania w sferze zawodowej oraz ustalenia ich wpływu na utrzymanie i zachowanie dobrostanu psychicznego badanego - 450,00 zł

  • Badania psychologiczne - Diagnoza osobowości, temperamentu, inteligencji oraz innych cech psychologicznych z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi psychometrycznych - od 350,00 zł

  • Zaświadczenie lub opinia psychologiczna - Zaświadczenie lub opinię wydaję wyłącznie w przypadku regularnej współpracy (nie wydaję zaświadczeń w sprawach rodzinnych) - od 200,00 zł