Damian Krauzowicz - ZnanyLekarz.pl


Pomoc psychologiczna - Poradnictwo - Psychoedukacja - Konsultacje online

Gabinet w Łodzi, ul. Gdańska 81, lok. 7, tel. 504 381 468, 42 201 49 49

 

Dzień dobry, 

Dziękuję za odwiedziny na mojej stronie internetowej. Nazywam się Damian Krauzowicz, od 2010 roku zawodowo zajmuję się pomaganiem osobom doświadczającym trudnych i kryzysowych sytuacji w swoim życiu. Jestem psychologiem i pracownikiem socjalnym. Wykształcenie zdobyłem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna. Podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS uzyskałem uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców zawodowych oraz w ramach medycyny pracy.

Pracuję m.in. z osobami, które:

- pragną poszerzyć wiedzę o sobie i udoskonalić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia
- mają trudności w związku, małżeństwie lub w rodzinie (prowadzę konsultacje indywidualne, nie prowadzę terapii par)
- odczuwają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,
- znajdują się w kryzysie lub silnym stresie
- doświadczają stresu, wypalenia zawodowego oraz innych trudności w sferze zawodowej,
- mającymi problemy w poruszaniu się na rynku pracy,
- doświadczają dolegliwości, które wiążą ze swoim aktualnym stanem psychicznym
- z młodzieżą mającą trudności w szkole, w grupie rówieśniczej, w relacjach rodzinnych lub w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom przeżywającym trudności w różnych sferach swojego życia, poradnictwie psychospołecznym i socjalnym, oddziaływaniach wychowawczo-resocjalizacyjnych, wspieraniu funkcjonowania społecznego i zawodowego. Dotychczasowe kwalifikacje zdobywałem m. in. podczas pracy w strukturach pomocy społecznej na terenie Łodzi oraz Warszawy, pełniąc obowiązki społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, podczas pracy metodą streetworkingu w Programie Aktywności Lokalnej "Streetwork" w Krakowie oraz w ramach własnej praktyki. Zawodowo interesuję się m.in pomocą i poradnictwem psychologicznym, przełamywaniem trudności w relacjach interpersonalnych, problemem stresu zawodowego i sposobami jego redukcji, badaniem cech niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów, w tym zawodów trudnych i niebezpiecznych, diagnozą psychologiczną w zakresie cech osobowości oraz możliwości intelektualnych, a także psychologicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W swojej praktyce kieruję się przede wszystkim dobrem osób korzystających z mojego wsparcia. Gwarantuję atmosferę pełnego zrozumienia, profesjonalne podejście oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej. Zapraszam do kontaktu ze mną.