Damian Krauzowicz - ZnanyLekarz.pl


Pomoc psychologiczna - Poradnictwo - Psychoedukacja - Konsultacje online

Gabinet w Łodzi, ul. Gdańska 81, lok. 7, tel. 786 21 55 55, 42 201 49 49

 

Dzień dobry, 

Dziękuję za odwiedziny na mojej stronie. Nazywam się Damian Krauzowicz, jestem psychologiem i specjalistą pracy socjalnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu profesjonalnego wsparcia w zakresie wzmacniania i odzyskiwania zdolności do efektywnego funkcjonowania oraz rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego. Od 2010 roku zawodowo zajmuję się pomaganiem osobom doświadczającym sytuacji trudnych i kryzysowych w swoim życiu. W mojej pracy zajmuję się wspieraniem efektywnego rozwoju, pomocą i poradnictwem psychologicznym, badaniami psychologicznymi, psychoedukacją oraz poradnictwem psychospołecznym i socjalnym.

Współpracuję m.in. z osobami, które:

● pragną poszerzyć wiedzę o sobie i udoskonalić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia,
● doświadczają trudności w związku, małżeństwie lub w rodzinie (prowadzę konsultacje indywidualne, nie prowadzę terapii par),
● odczuwają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,
● znajdują się w kryzysie lub silnym stresie,
● doświadczają stresu, wypalenia zawodowego oraz innych trudności w sferze zawodowej,
● doświadczają problemów w poruszaniu się na rynku pracy,
● odczuwają dolegliwości, które wiążą ze swoim aktualnym stanem psychicznym,
● pragną zwiększyć kontrolę nad realizacją swoich celów.

Moje wykształcenie zdobyłem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna. Podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS uzyskałem uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców zawodowych oraz w ramach medycyny pracy. Dotychczasowe kwalifikacje zdobywałem m. in. podczas pracy w strukturach pomocy społecznej na terenie Łodzi oraz Warszawy, pełniąc obowiązki społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, a także podczas pracy metodą streetworkingu w Programie Aktywności Lokalnej "Streetwork" w Krakowie. Zawodowo interesuję się m.in przełamywaniem trudności w relacjach interpersonalnych, problemem stresu zawodowego i sposobami jego redukcji, badaniem cech niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów, diagnozą psychologiczną, a także psychologicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W swojej praktyce kieruję się przede wszystkim dobrem osób korzystających z mojego wsparcia. Gwarantuję atmosferę pełnego zrozumienia, profesjonalne podejście oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej. Zapraszam do kontaktu ze mną.