Damian Krauzowicz - ZnanyLekarz.pl


Pomoc psychologiczna - Poradnictwo - Psychoedukacja - Konsultacje online

Gabinet w Łodzi, ul. Gdańska 81, lok. 7, tel. 786 21 55 55, 42 201 49 49

 

Dzień dobry, 

Dziękuję za odwiedziny na mojej stronie. Nazywam się Damian Krauzowicz, jestem psychologiem, psychologiem transportu i specjalistą pracy socjalnej. Od 2010 roku zawodowo zajmuję się pomaganiem osobom doświadczającym trudnych i kryzysowych sytuacji w swoim życiu. Dotychczasowe wykształcenie zdobyłem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna. Podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS uzyskałem uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców zawodowych oraz w ramach medycyny pracy. 

Pracuję m.in. z osobami, które:

- pragną poszerzyć wiedzę o sobie i udoskonalić swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia,
- mają trudności w związku, małżeństwie lub w rodzinie (prowadzę konsultacje indywidualne, nie prowadzę terapii par),
- odczuwają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych,
- znajdują się w kryzysie lub silnym stresie,
- doświadczają stresu, wypalenia zawodowego oraz innych trudności w sferze zawodowej,
- doświadczają problemów w poruszaniu się na rynku pracy,
- odczuwają dolegliwości, które wiążą ze swoim aktualnym stanem psychicznym,

- z młodzieżą mającą trudności w szkole, w grupie rówieśniczej, w relacjach rodzinnych lub w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom przeżywającym trudności w różnych sferach swojego życia, poradnictwie psychospołecznym i socjalnym, oddziaływaniach wychowawczo-resocjalizacyjnych, wspieraniu funkcjonowania społecznego i zawodowego. Dotychczasowe kwalifikacje zdobywałem m. in. podczas pracy w strukturach pomocy społecznej na terenie Łodzi oraz Warszawy, pełniąc obowiązki społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, podczas pracy metodą streetworkingu w Programie Aktywności Lokalnej "Streetwork" w Krakowie oraz w ramach własnej praktyki. Zawodowo interesuję się m.in pomocą i poradnictwem psychologicznym, przełamywaniem trudności w relacjach interpersonalnych, problemem stresu zawodowego i sposobami jego redukcji, badaniem cech niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów, w tym zawodów trudnych i niebezpiecznych, diagnozą psychologiczną w zakresie cech osobowości oraz możliwości intelektualnych, a także psychologicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W swojej praktyce kieruję się przede wszystkim dobrem osób korzystających z mojego wsparcia. Gwarantuję atmosferę pełnego zrozumienia, profesjonalne podejście oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej. Zapraszam do kontaktu ze mną.