Damian Krauzowicz - ZnanyLekarz.pl


Pomoc psychologiczna - Poradnictwo - Psychoedukacja - Konsultacje online

Gabinet w Łodzi, ul. Gdańska 81, lok. 7, tel. 504 381 468, 42 201 49 49

 

Witam serdecznie

Dziękuję za odwiedziny na mojej stronie internetowej. Nazywam się Damian Krauzowicz, od ponad 10 lat zajmuję się pomaganiem osobom doświadczającym trudnych i kryzysowych sytuacji w swoim życiu. Jestem psychologiem i pracownikiem socjalnym. Wykształcenie zdobyłem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego podczas jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Zdrowia i Kliniczna. Podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS uzyskałem uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców zawodowych oraz w ramach medycyny pracy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu profesjonalnego wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie, poradnictwie psychospołecznym i socjalnym, oddziaływaniach wychowawczo-resocjalizacyjnych, wspieraniu funkcjonowania rodziny. Pomagam m.in. osobom mającym trudności w odnalezieniu się na rynku pracy, osobom w podeszłym wieku, chorującym przewlekle oraz niepełnosprawnym, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także ofiarom przemocy domowej i rodzinom przezywającym trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Dotychczasowe kwalifikacje zdobywałem m. in. podczas pracy w strukturach pomocy społecznej na terenie Łodzi oraz Warszawy, pełniąc obowiązki społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, a także podczas pracy metodą streetworkingu w Programie Aktywności Lokalnej "Streetwork - odkryj potencjał osiedla" w Krakowie.

Zawodowo interesuję się m.in pomocą i poradnictwem psychologicznym, przełamywaniem trudności w relacjach interpersonalnych, problemem stresu zawodowego i sposobami jego redukcji, badaniem cech niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów, w tym zawodów trudnych i niebezpiecznych, diagnozą psychologiczną w zakresie możliwości intelektualnych oraz cech osobowości, a także psychologicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pracy zawodowej kieruję się przede wszystkim zasadami wynikającymi z kodeksu etyki zawodowej oraz dobrem osób korzystających z mojej pomocy. Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie nieustannie poszerzam własne kompetencje. Zapraszam do kontaktu ze mną.